Teuluoedd

Yn Opera Cenedlaethol Cymru, rydym eisiau ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf, drwy roi blas i blant a’u teuluoedd o opera

Mae ein Dyddiau i’r Teulu a Chyngherddau i’r Teulu, gyda gweithgareddau hygyrch am ddim i deuluoedd, yn ffordd berffaith o gyflwyno opera a cherddoriaeth gerddorfaol i bawb o bob oed.  Gallwch ddod o hyd i fanylion am ein digwyddiadau i deuluoedd ar y Digwyddiadur ar ein gwefan neu gallwch ymuno â’n rhestr bostio i gael manylion am ddigwyddiadau yn y dyfodol.


A thoroughly entertaining concert and an excellent way of introducing the kids to all the sections of the Orchestra

Aelod o'r gynulleidfa o'n Cyngerdd i'r Teulu