Swyddi

Meistr y Corws

  • Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau : Gwen 6 Rhag 2019 12:00pm

Mae Opera Cenedlaethol Cymru yn rhannu pŵer opera byw gyda chynulleidfaoedd a chymunedau ledled Cymru a Lloegr – mewn theatrau, cymdogaethau ac arlein.

O dan arweinyddiaeth y Cyfarwyddwr Cyffredinol Aidan Lang a’r Cyfarwyddwr Cerdd Tomáš Hanus, mae gwaith y cwmni yn cael ei gydbwyso rhwng y trefniant operatig sefydlog a’r gweithiau newydd a gomisiynir, ac mae’r ddau yn ymddangos cyfochr ag operâu sydd yn cael eu perfformio’n llai aml.

Mae swydd Meistr y Corws yn wag wedi i Stephen Harris benderfynu gadael y Cwmni yn dilyn dau gyfnod llwyddiannus yn y swydd ers 2007.