Diweddariad ar y Coronafeirws:Mwy o wybodaeth

Newyddion

Diwrnod ym Mywyd...Dramodydd WNO

25 Chwefror 2020

Fel rhan o'n cyfres rheolaidd, rydym yn cyflwyno Dramodydd Opera Cenedlaethol Cymru, Elin Jones, ac yn dysgu mwy am ei rôl yn y Cwmni.


Elin, i ddechrau arni a allwch chi egluro rôl Dramodydd yn WNO?
Gall swydd Dramodydd amrywio'n fawr o gwmni i gwmni, ond rwy'n ystyried fy swydd yn un sy'n cyfoethogi opera i'r gynulleidfa, boed hynny'n waith golygu uwchdeitlau i wella amseriad comig/dramatig, rhoi cyd-destun hanesyddol a gwleidyddol mewn sgyrsiau cyn y perfformiad neu geisio dod o hyd i ffeithiau llai hysbys i'w cynnwys yn nodiadau'r rhaglen. Rwyf hefyd yn casglu bywgraffiadau a lluniau o'n hartistiaid gwadd ac rwy'n golygu ein rhaglenni Cymraeg. Diffiniodd y diweddar Nicholas John, Dramodydd yn English National Opera am amser maith, swydd Dramodydd fel 'cydwybod y tŷ opera'. 

Beth yw eich prif dasgau wrth i ni agosáu at ddechrau ein Tymor yng Nghaerdydd?
Rwy'n darllen - lot! Mae'n hynod bwysig i mi ddod i nabod yr operâu sydd ar y gweill yn drylwyr. Mae fy ymchwil yn helpu i siapio fy sgyrsiau cyn perfformiadau a chyda dewis cyfranogwyr i'n rhaglenni. Y Tymor hwn, comisiynais erthygl gan ein Hartist Cyswllt Harriet Eyley ar rannau "trowsus" ar gyfer The Marriage of Figaro. Er bod Verdi yn un o fy ffefrynnau, roedd Les vêpres siciliennes yn gwbl newydd i mi, yn ogystal â'r stori wir sydd wrth wraidd iddi. Byddaf hefyd yn astudio'r sgôr ac yn gwrando ar yr opera wrth i mi baratoi'r uwchdeitlau. Does fawr o neb yn sylweddoli bod yr uwchdeitlau yn cael eu gweithredu gan ddefnyddio Macbook a bod sgôr wedi'i labelu â rhifau ar gyfer bob llinell o'r testun. Rwy'n gweithio gyda'r Cyfarwyddwr Staff ar bob cynhyrchiad i sicrhau ei fod o neu hi yn fodlon gyda nhw hefyd.

A oes y fath beth â 'diwrnod arferol?
Mae diwrnod arferol i mi yn dibynnu ar le'r ydym ni yn y Tymor. Fel arfer, nid wyf yn ymwneud â'r broses ymarfer tan i ni gyrraedd yr ymarferion llwyfan gyda'r Gerddorfa. Dyma'r ymarferion olaf cyn yr ymarferion gwisgoedd pan mae'r cast ar y llwyfan yn eu gwisgoedd. Dyma'r tro cyntaf i'r Gerddorfa gael ei chyflwyno yn ogystal â'r tro cyntaf i mi roi'r uwchdeitlau dan brawf.

Yr wythnos hon mae ein perfformiad olaf o The Marriage of Figaro yng Nghaerdydd, felly byddaf yn cynnal dwy sgwrs cyn y perfformiad. Yna rydym yn mynd am Landudno wythnos nesaf, felly rwyf wedi bod yn brysur yn cyfieithu fy sgyrsiau cyn y perfformiad, gan eu bod yn cael eu cynnal yn Gymraeg a Saesneg yno. Rwy'n edrych ymlaen at gael cyfle i gynnal sgyrsiau cyn perfformiadau yn Gymraeg yng Nghaerdydd Tymor nesaf.

Beth yw eich rôl pan fydd y Cwmni ar daith?
Fel rheol, rwyf wedi fy lleoli yn ein swyddfa yng Nghaerdydd ond rwy'n treulio cryn dipyn o amser ar daith ledled y Deyrnas Unedig gyda'r Cwmni. Rwy'n cynnal sgyrsiau cyn perfformiadau ar gyfer bron bob perfformiad opera raddfa fawr. Teimlaf yn lwcus iawn o gael ymweld â theatrau arbennig ledled y wlad. Un o Ynys Môn ydw i yn wreiddiol, felly rwy'n mwynhau mynd i Landudno yn arbennig a chael dangos i fy nheulu fy ngwaith yn ystod y Tymor hwnnw. 

Beth yw'r peth gorau am eich swydd?
Y bobl - mae'r amrywiaeth yn fy swydd yn fy nghaniatáu i weithio gyda phobl ar draws y Cwmni. Mae'n wych dysgu am eu gwaith, a sut daeth opera mor agos at eu calon. Mae ein cynulleidfa yn arbennig iawn hefyd. Rwyf wedi dod i adnabod sawl cefnogwr brwd yng Nghaerdydd ac mewn sawl lleoliad ar daith; maent bob amser yn gwneud i mi deimlo'n gartrefol.