Newyddion

Carmen y gorffennol a'r presennol WNO

16 Medi 2019

Ymddangosodd opera hynod boblogaidd Bizet, Carmen am y tro cyntaf yn repertoire Opera Cenedlaethol Cymru ym 1947; ein hail dymor yn Theatr Tywysog Cymru. Wrth i ni baratoi i berfformio ein chweched cynhyrchiad newydd; rydym yn edrych yn ôl ar brif ferched WNO, gan ddechrau gyda'r brydferth Zoe Cresswell.O Rymni, de Cymru, dechreuodd Zoe Cresswell ganu gydag WNO fel amatur. Yn dilyn astudio yng Ngholeg Cerdd a Drama Cymru ochr yn ochr â Clara Novello-Davies ac Ivor Novello; roedd hi wedi perfformio ym mherfformiad cyngerdd cyntaf WNO tair blynedd ynghynt.

Heddiw, caiff ei hadnabod fel y Carmen Gymreig - a anododd ei sgôr yn Gymraeg hefyd - wedi chwarae'r rhan yn opera byd-enwog Bizet am lawer o flynyddoedd.

Dychwelodd y cynhyrchiad ym 1949 a dilynodd pedwar cynhyrchiad newydd rhwng 1967 a 1997.


Cynyrchiadau Newydd

1947

1967

1983

1990

1997

2019

Carmen

Zoe Cresswell

Joyce Blackham

Jennifer Jones

Jean Stilwell &
Kate McCarney       

Patricia Bardon &
Clare Shearer

Virginie Verrez


Ymunodd y fezzo-soprano o Brydain, Joyce Blackham ag WNO ym 1967 ar gyfer cynhyrchiad delfrydyddol John Moody. Fel Carmen amlycaf Prydain ei dydd, byddai pobl yn tyrru yn eu cannoedd i weld ei dehongliad o'r eneth danbaid.

Dywedodd un adolygwr ‘Her flagrant sex-kitten act, claws well out and tail a-swish, is just what is needed. When a role is stormed frontally by a singer with neither doubts nor fears, the only thing to do is sit back and applaud.'

Rhychwantodd ei gyrfa yn WNO gyfnod o bedair blynedd lle perfformiodd hefyd Amneris yn Aida a Rosina yn The Barber of Seville.


Ar ôl 13 mlynedd o absenoldeb, dychwelodd Carmen i brif lwyfan WNO ym 1983 pan gyflwynodd Lucian Pintilie gynhyrchiad theatraidd bywiog, ond eto'n 'ddireidus' ar brydiau, a chyffrous, yn serennu'r fezzo-soprano o America, Jennifer Jones fel y brif ferch danbaid. 

Rhannodd y fezzo-soprano o Ganada, Jean Stilwell a'r fezzo-soprano o Iwerddon, Kate McCarney y rôl ar gyfer cynhyrchiad Andre Engel ym 1990 - roedd y cynhyrchiad hwn yn nodi perfformiad cyntaf Jean Stilwell yn Ewrop.

Rhannwyd y rôl am yr eildro ym 1997, pan chwaraewyd y rhan gan y fezzo-soprano o Iwerddon, Patricia Bardon a'r fezzo-soprano o'r Alban, Clare Shearer mewn cywaith â Scottish Opera - y tro cyntaf i'r opera gael ei pherfformio gan WNO yn ei hiaith wreiddiol. Carmen ddiweddaraf WNO, yw'r fezzo-soprano o Ffrainc Virginie Verrez, sy'n gwneud ei hymddangosiad cyntaf gyda'r Cwmni ac yn chwarae'r rhan am y tro cyntaf yng nghynhyrchiad newydd Jo Davies oCarmen. Wrth aros yn ffyddlon i'r stori draddodiadol ym mhob ystyr, mae'r cynhyrchiad hwn yn ymchwilio i elfennau rhywiol a chymdeithasol y darn drwy lygaid cyfoes.

Gyda llais sydd wedi cael ei ddisgrifio fel un ‘silvery [and] dark-hued’ ac ‘attractive throughout her range’ gan y New York Times, mae Virgine yn gyn-fyfyriwr Juilliard School Efrog Newydd, a hyd yn hyn, mae hi wedi perfformio gydag Wiener Staatsoper; Opera National de Paris; Glyndebourne a Festival d’Aix-en-Provence. 


Mae ein cynhyrchiad newydd o Carmen yn agor yng Nghaerdydd ar 21 Medi gyda pherfformiadau dilynol ar 28 Medi, 6, 10 Hydref. Bydd y cynhyrchiad yna'n teithio i Plymouth (19 Hydref); Llandudno (29 Hydref, 2 Tachwedd); Birmingham (1, 8 Tachwedd); Rhydychen (19, 23 Tachwedd); Southampton (26, 29 Tachwedd), gyda dyddiadau eraill yn ystod ein Tymor y Gwanwyn 2020, pan fydd y fezzo-soprano o America, Julia Mintzer yn perfformio'r brif rôl.