Cwrdd â WNO

Alastair Moore

Bass

Cafodd Alastair ei hyfforddi yn Guildhall School of Music and Drama a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.

Cyn ymuno â WNO, bu Alastair yn gweithio fel canwr llawrydd yn Llundain.

Mae uchafbwyntiau personol Alastair gyda WNO hyd yma’n cynnwys perfformio yn Lohengrin a Kiss Me, Kate.

Y tu hwnt i WNO, mae Alastair yn mwynhau canu’r piano, coginio, cerdded, darllen a threulio amser gyda’r teulu. ‘A chefnogi Clwb Pêl-droed Lerpwl…’