Cwrdd â WNO

Angharad Morgan

Soprano

Cafodd Angharad ei hyfforddi yng Ngholeg Cerdd Brenhinol Cerdd a Drama Cymru ac Academi Llais Rhyngwladol Cymru o dan warchodaeth Dennis O’Neill a Nuccia Focile. Tra roedd hi yn Academi Llais Ryngwladol Cymru, cafodd ei mentora gan Y Fonesig Dame Kiri Te Kanawa, ac ar hyn o bryd, mae’n cael ei thiwtora gan y soprano rhyngwladol Nuccia Focile.

Cyn ymuno â WNO, Artist Ifanc Jerwood yn Glyndebourne Opera Festival oedd Angharad, lle bu’n perfformio rhan y Dew Fairy yn Hänsel und Gretel a chreodd ran Ione yn yr opera Wakening Shadow oedd newydd gael ei gyfansoddi. Mae hi wedi gweithio gyda chwmni Opera Dinas Abertawe, yr Opera Project, a bu’n unawdydd llawrydd gyda Royal Liverpool Philharmonic Orchestra a cherddorfeydd enwog eraill.

Ymhlith uchafbwyntiau personol Angharad gyda WNO hyd yma mae perfformio yn y Royal Opera House, teithio i Dubai, a pherfformio ran Marianne yn Der Rosenkavalier.

Un o ddiddordebau Angharad y tu hwnt i WNO yw darllen: ‘Rwyf bob amser yn cario llyfr gyda fi. Os na fedrwch chi ddod o hyd i mi, fel rheol rwyf mewn siop goffi yn yfed siocled poeth ac yn darllen llyfr da!’