Diweddariad ar y Coronafeirws:Mwy o wybodaeth

Cwrdd â WNO

Angharad Morgan

Soprano

Cafodd Angharad ei hyfforddi yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru ac Academi Llais Rhyngwladol Cymru o dan warchodaeth Dennis O’Neill a Nuccia Focile. Tra yn WIAV, cafodd ei mentora gan Y Fonesig Dame Kiri Te Kanawa, ac ar hyn o bryd, mae’n cael ei thiwtora gan Nuccia Focile. Cyn ymuno â WNO, roedd Angharad yn Artist Ifanc Jerwood yn Glyndebourne Opera Festival. Mae hi wedi gweithio gyda chwmni Opera Dinas Abertawe, yr Opera Project, a bu’n unawdydd llawrydd gyda Royal Liverpool Philharmonic Orchestra a cherddorfeydd enwog eraill.

Gwaith diweddar: Bugail Ifanc Tosca (WNO)