Cwrdd â WNO

Stella Woodman

Astudiodd Stella Woodman yn y RNCM.

Cyn ymuno â Chorws llawn amser WNO, canodd Stella yn y Corws Ychwanegol a fwynhaodd yn fawr. Gweithiodd fel cantores ar ei liwt ei hun a chanodd yn aml gyda chorws ychwanegol ENO, perfformiodd mewn pum tymor gyda chorws Glyndebourne Festival Opera a phedair taith gyda chorws Glyndebourne Touring Opera, a pherfformiodd gydag Garsington Opera, Grange Park Opera, Bergen Nasjonale Opera ac Diva Opera. Pan nad oedd hi'n perfformio roedd Stella yn gweithio fel athrawes ganu yn Ysgol Berkhamsted ac Ysgol St Clement Danes a chafodd llawer o foddhad o'r gwaith. 

Mae Stella wrth ei bodd yn perfformio Oratorio mewn lleoliadau hyfryd, hanesyddol, uchafbwynt yw canu’r unawdau alto yn Messiah Handel yn y Cathédrale de Maguelone yn Ffrainc. Uchafbwyntiau WNO Stella hyd yn hyn yw sefyll ar lwyfan y Royal Opera House am y tro cyntaf gyda Chorws WNO a Chorws Ychwanegol WNO ar gyfer War and Peace a pherfformio mewn siwt mwnci anferth yn The Magic Flute. 

Y tu allan i WNO, mae Stella wrth ei bodd yn cerdded a beicio yng nghefn gwlad gyda'i gŵr Mark, padl-fyrddio gyda ffrindiau, dawnsio a mynd i'r gampfa. Mae hi hefyd newydd ddechrau dysgu chwarae golff ac wedi llwyddo i daro'r bêl ychydig o weithiau, ond mae'n ofni bod angen llawer o ymarfer cyn iddi fentro ar gwrs golff.