Ymarferion Gwisg i ysgolion

Bob tymor, mae WNO yn cynnig ymarfer gwisg ar gyfer cynulleidfaoedd ysgolion cynradd ac/neu uwchradd (yn dibynnu ar y cynhyrchiad). Mae'r rhain yn ddigwyddiadau am ddim, gyda gweithdai am ddim ar gael ar gyfer eich ysgol cyn y perfformiad, er mwyn cyflwyno’r opera penodol a pharatoi’r disgyblion ar gyfer eu hymweliad i’r theatr.

Ein hymarfer gwisg nesaf ar gyfer ysgolion yw The Cunning Little Vixen ar Ddydd Iau 3 Hydref 2019 sydd ar gael i ddisgyblion ysgol cynradd, blwyddyn 5 a 6.

Am ymholiadau neu i gofrestru, cwblhewch y ffurflen gais ymarfer gwisg ysgolion os gwelwch yn dda