Diweddariad ar y Coronafeirws:Mwy o wybodaeth

Opera Ieuenctid

Mae Opera Ieuenctid yn raglen hyfforddi, sydd wedi ennill gwobrau, ar gyfer unrhyw berson ifanc sy’n caru canu. Nid oes angen profiad, ond mae angen egni, brwdfrydedd, ymroddiad a pharodrwydd i weithio gyda phobl ifanc eraill.

Nid oes clyweliadau ar gyfer y grwpiau iau, a byddwch yn cael cyfle i gymryd rhan mewn arddangosfa flynyddol, a chyfleoedd rheolaidd i gymryd rhan mewn perfformiadau prif lwyfan ac i fynd i ymarferion gwisgoedd a sioeau WNO.                                         

Mae croeso cynnes i bawb.


Opera Ieuenctid WNO 10-18 oed:

Caerdydd - Canolfan Mileniwm Cymru
Dydd Sadwrn, 10am-1pm a 2-5pm
Am fwy o wybodaeth cysylltwch â ni.


Opera Ieuenctid WNO 8-14 oed:

Birmingham - The Lighthouse Young People’s Centre, Aston
Dydd Sadwrn, 10am-12pm
Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Sandra Taylor

Venue Cymru Llandudno
Dydd Mercher, 5-7pm
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Morgana Warren-Jones.


Opera Ieuenctid Pobl Ifanc Broffesiynol 18-25 oed

Mae WNO yn cynnig hyfforddiant a chyfleoedd perfformio i berfformwyr ifanc eithriadol a myfyrwyr lleoliad technegol, fydd trwy glyweliadau a chyfweliadau yn cael cyfle i fod yn rhan o Gwmni Opera Ieuenctid arobryn. Nid oes rhaid i chi fod o gefndir conservatoire, ond mae rhaid i chi fod yn barod am her.

Mae hwn yn gyfle i ddatblygu eich sgiliau a’ch gallu mewn fforwm proffesiynol ac i fod yn rhan o gwmni opera proffesiynol. Mae’n gyfle i weld pa mor bell all eich talent a’ch creadigrwydd fynd â chi, ond yn bwysicach na dim, mae’n gyfle i ddysgu sut i gefnogi ein gilydd fel rhan o grŵp perfformio mewn amgylchedd lle gallwch gyrraedd eich gwir botensial artistig.

Trwy ymuno ag Opera Ieuenctid WNO -  Pobl Ifanc Proffesiynol byddwch yn:

·    Cael hyfforddiant o safon byd-eang

·    Gweithio gydag artistiaid perfformio rhyngwladol blaenllaw

·    Cael profiad proffesiynol o weithio ar set fel dylunwyr, cyfarwyddwyr, rheolwyr llwyfan a thechnegwyr

·    Perfformio gyda Cherddorfa WNO ar brif lwyfan Canolfan Mileniwm Cymru a lleoliadau mawr eraill yn y DU

Dyma’r unig gynnig o’i fath yng Nghymru. Dyna pam mae Opera Ieuenctid WNO dros y degawd diwethaf wedi datblygu enw da fel ensemble theatr cerddoriaeth eithriadol, gan ennill adolygiadau pum seren gan y cyfryngau cenedlaethol, gwobr RPS ac enwebiadau am Wobr South Bank Sky Arts.

Os ydych yn uchelgeisiol, yn greadigol ac yn awyddus i symud ymlaen i’r lefel nesaf yn eich gyrfa canu, ebostiwch ni neu ffoniwch ni ar 029 2063 5028.


Cefnogir Opera Ieuenctid, Caerdydd gan
Partneriaid WNO
Gibbs Charitable Trust
Paul & Marie Carson