Opera Ieuenctid

Mae Opera Ieuenctid yn raglen hyfforddi, sydd wedi ennill gwobrau, ar gyfer unrhyw berson ifanc sy’n caru canu. Nid oes angen profiad, ond mae angen egni, brwdfrydedd, ymroddiad a pharodrwydd i weithio gyda phobl ifanc eraill.

Nid oes clyweliadau ar gyfer y grwpiau iau, a byddwch yn cael cyfle i gymryd rhan mewn arddangosfa flynyddol, a chyfleoedd rheolaidd i gymryd rhan mewn perfformiadau prif lwyfan ac i fynd i ymarferion gwisgoedd a sioeau WNO.                                         

Mae croeso cynnes i bawb.


Opera Ieuenctid WNO 10-18 oed:

Caerdydd - Canolfan Mileniwm Cymru
Dydd Sadwrn, 10am-1pm a 2-5pm
Am fwy o wybodaeth cysylltwch â ni.


Opera Ieuenctid WNO 8-14 oed:

Birmingham - The Lighthouse Young People’s Centre, Aston
Dydd Sadwrn, 10am-12pm
Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Sandra Taylor

Venue Cymru Llandudno
Dydd Mercher, 5-7pm
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Morgana Warren-Jones.


Opera Ieuenctid Pobl Ifanc Broffesiynol 18-25 oed

Mae WNO yn cynnig hyfforddiant a chyfleoedd perfformio i berfformwyr ifanc eithriadol a myfyrwyr lleoliad technegol, fydd trwy glyweliadau a chyfweliadau yn cael cyfle i fod yn rhan o Gwmni Opera Ieuenctid arobryn. Nid oes rhaid i chi fod o gefndir conservatoire, ond mae rhaid i chi fod yn barod am her.

Mae hwn yn gyfle i ddatblygu eich sgiliau a’ch gallu mewn fforwm proffesiynol ac i fod yn rhan o gwmni opera proffesiynol. Mae’n gyfle i weld pa mor bell all eich talent a’ch creadigrwydd fynd â chi, ond yn bwysicach na dim, mae’n gyfle i ddysgu sut i gefnogi ein gilydd fel rhan o grŵp perfformio mewn amgylchedd lle gallwch gyrraedd eich gwir botensial artistig.

Trwy ymuno ag Opera Ieuenctid WNO -  Pobl Ifanc Proffesiynol byddwch yn:

·    Cael hyfforddiant o safon byd-eang

·    Gweithio gydag artistiaid perfformio rhyngwladol blaenllaw

·    Cael profiad proffesiynol o weithio ar set fel dylunwyr, cyfarwyddwyr, rheolwyr llwyfan a thechnegwyr

·    Perfformio gyda Cherddorfa WNO ar brif lwyfan Canolfan Mileniwm Cymru a lleoliadau mawr eraill yn y DU

Dyma’r unig gynnig o’i fath yng Nghymru. Dyna pam mae Opera Ieuenctid WNO dros y degawd diwethaf wedi datblygu enw da fel ensemble theatr cerddoriaeth eithriadol, gan ennill adolygiadau pum seren gan y cyfryngau cenedlaethol, gwobr RPS ac enwebiadau am Wobr South Bank Sky Arts.

Os ydych yn uchelgeisiol, yn greadigol ac yn awyddus i symud ymlaen i’r lefel nesaf yn eich gyrfa canu, ebostiwch ni neu ffoniwch ni ar 029 2063 5028.


Cefnogir Opera Ieuenctid, Caerdydd gan
Partneriaid WNO
Gibbs Charitable Trust
Paul & Marie Carson