Ysgolion, Colegau a Phrifysgolion

Opera a Cherddoriaeth Glasurol yw rhai o’r adnoddau gorau i helpu tanio dychymyg a chreadigrwydd ymysg pobl ifanc, ac maent yn gatalyddion gwych i ymgysylltu dysgu yn yr ystafell ddosbarth.  Mae WNO yn cynnig ystod eang o adnoddau i gefnogi athrawon ac addysgwyr, yn ogystal â gweithdai canu, cerddoriaeth a digidol (animeiddiad VR/AR) mewn ysgolion.  Mae gweithdai yn cael eu harwain gan ein cantorion opera proffesiynol, chwaraewyr  cerddorfaol ac animateurs a gall bob un gael eu haddasu ar gyfer anghenion eich ysgol neu SEND o Gyfnod Allweddol 1 i 4.   

Rydym hefyd yn cynnig amrywiaeth o ddigwyddiadau ar gyfer pobl ifanc gan gynnwys:

Am fwy o wybodaeth am ein rhaglen ysgolion, cysylltwch â'n cydlynydd ysgolion, Rebeka Peake.

Am fwy o wybodaeth am gyfleoedd gyrfa a datblygiad proffesiynol, gan gynnwys lleoliadau gwaith, cysylltwch â Stephanie Jenkins


Cefnogir gan

Mae gwaith WNO mewn ysgolion yn cael ei gefnogi gan Hodge Foundation

Mae rhaglen cerddorfaol Side by Side WNO yn cael ei gefnogi'n hael gan yr Bateman Family Charitable Trust a'r Barbara Whatmore Charitable Trust