Ysgolion, Colegau a Phrifysgolion

Opera a Cherddoriaeth Glasurol yw rhai o’r adnoddau gorau i helpu tanio dychymyg a chreadigrwydd ymysg pobl ifanc, ac maent yn gatalyddion gwych i ymgysylltu dysgu yn yr ystafell ddosbarth.  

Mae WNO yn cynnig ystod eang o adnoddau i gefnogi athrawon ac addysgwyr, yn ogystal â gweithdai canu, cerddoriaeth a digidol (animeiddiad VR/AR) mewn ysgolion.  Mae gweithdai yn cael eu harwain gan ein cantorion opera proffesiynol, chwaraewyr cerddorfaol ac animateurs a gall bob un gael eu haddasu ar gyfer anghenion eich ysgol neu SEND o Gyfnod Allweddol 1 i 4.   
Cyfleoedd arall 

Rydym hefyd yn cynnig nifer o gyfleoedd i bobl ifanc, gan gynnwys teithiau cefn llwyfan a chyfleoedd i gwrdd â'r Cwmni, cyfleoedd perfformio i grwpiau ysgol, diwrnodau gyrfa a chymorth datblygu gyrfa, lleoliadau profiad gwaith, cydweithrediad prifysgol yn ogystal â sesiynau ochr yn ochr gydag ein Cerddorfa.

Am fwy o wybodaeth am ein rhaglen ysgolion, cysylltwch â’n cydlynydd ysgolion Rebeka Peake. Neu am gyfleoedd gyrfa a lleoliadau profiad gwaith, cliciwch yma.


Cefnogir gan

Allan and Nesta Ferguson Charitable Trust

Mae gwaith WNO mewn ysgolion yn Ne Cymru yn cael ei gefnogi gan Hodge Foundation

Mae rhaglen cerddorfaol Side by Side WNO yn cael ei gefnogi'n hael gan y Bateman Family Charitable Trust a'r Barbara Whatmore Charitable Trust