Ysgolion, Colegau a Phrifysgolion

Opera a Cherddoriaeth Glasurol yw rhai o’r adnoddau gorau i helpu tanio dychymyg a chreadigrwydd ymysg pobl ifanc, ac maent yn gatalyddion gwych i ymgysylltu dysgu yn yr ystafell ddosbarth.  

Mae WNO yn cynnig ystod eang o adnoddau i gefnogi athrawon ac addysgwyr, yn ogystal â gweithdai canu, cerddoriaeth a digidol (animeiddiad VR/AR) mewn ysgolion.  Mae gweithdai yn cael eu harwain gan ein cantorion opera proffesiynol, chwaraewyr cerddorfaol ac animateurs a gall bob un gael eu haddasu ar gyfer anghenion eich ysgol neu SEND o Gyfnod Allweddol 1 i 4.   
Cyfleoedd arall 

Rydym hefyd yn cynnig nifer o gyfleoedd i bobl ifanc, gan gynnwys teithiau cefn llwyfan a chyfleoedd i gwrdd â'r Cwmni, cyfleoedd perfformio i grwpiau ysgol, diwrnodau gyrfa a chymorth datblygu gyrfa, lleoliadau profiad gwaith, cydweithrediad prifysgol yn ogystal â sesiynau ochr yn ochr gydag ein Cerddorfa.

Am fwy o wybodaeth am ein rhaglen ysgolion, cysylltwch â’n cydlynydd ysgolion Rebeka Peake. Neu am gyfleoedd gyrfa a lleoliadau profiad gwaith, cliciwch yma.


Cefnogir gan

Mae rhaglen cerddorfaol Side by Side WNO yn cael ei gefnogi'n hael gan y Bateman Family Charitable Trust a'r Barbara Whatmore Charitable Trust