Diweddariad ar y Coronafeirws:Mwy o wybodaeth

Cyngherddau Ysgolion

Mae Cyngherddau Ysgolion WNO yn cynnig y cyfle i blant brofi cyngerdd gyda cherddorfa fyw am ddim.  Mae’r digwyddiadau yma yn cynnwys repertoire eang a hygyrch, gan ennyn diddordeb disgyblion gyda pherfformiadau rhyngweithiol, gan eu cyflwyno i'r canon cerddorfaol ac operatig. 

Dyma ein rhaglen Cyngherddau Ysgolion ar gyfer 2019/2020.  Am fwy o wybodaeth ac i fwcio, ewch ar wefannau’r lleoliadau.  
 
Dydd Mawrth 17 Mawrth 2020,  ‘Mayflower Theatre’, SOUTHAMPTON (Wedi’i ohirio)
 
Dydd Gwener 1 Mai 2020,  ‘Theatre Royal’, NORWICH (Wedi’i ohirio)
 
Dydd Iau 14 Mai 2020, ‘Theatre Royal’, PLYMOUTH (Wedi’i ohirio)

Am fwy o wybodaeth am ein rhaglen ysgolion, cysylltwch â'n cydlynydd ysgolion, schools@wno.org.uk