Diweddariad ar y Coronafeirws:Mwy o wybodaeth

Diwrnodau CPD i Athrawon

Mae WNO yn cynnig CPD i athrawon, yn ffocysu ar ddatblygu sgiliau cerddorol ymarferol, a’r hyder i'w defnyddio yn yr ystafell ddosbarth.  

Eleni bydd WNO yn cydweithio eto gydag A2: Connect i ddarparu cyfle DPP cyffrous i athrawon CA1 a CA2 anarbenigol yng Nghonsortiwm Canolbarth y De.

Mae ‘Ofn Canu?’ yn gyflwyniad hygyrch i athrawon sy’n teimlo bod canu gyda’u dosbarth yn frawychus. Bydd y sesiwn undydd yn darparu strategaethau i wneud canu yn hawdd, yn hwyl ac yn rhywbeth y gellir ei integreiddio i'w ddefnyddio bob dydd. Ar ôl y diwrnod hyfforddi hwn byddwch yn fwy hyderus, ac yn gallu cefnogi disgyblion i fod yn fwy hyderus hefyd. Byddwn yn edrych ar wahanol ffyrdd o ymdrin â chanu gan ddefnyddio deunydd cymorth ar-lein sydd ar gael yn rhwydd, gan gynnwys gwefan CânSing yn ogystal â llawer o syniadau eraill i roi cynnig arnynt gyda'ch dosbarth.

Nod y cyrsiau undydd hyn yw eich gadael â strategaethau a syniadau newydd i fynd yn ôl i'ch ystafell ddosbarth. Dan arweiniad artistiaid sydd â gwybodaeth benodol am y celfyddydau mewn cyd-destunau addysgol, mae pob diwrnod yn cyfuno ymarfer ymarferol a gweithredol ynghyd â'r cyfle i rannu a rhwydweithio ag athrawon, cydweithwyr ac artistiaid eraill.

Ewch i Eventbrite i gofrestru ar gyfer ein diwrnod DPP nesaf - Ofn Canu? ar ddydd Iau 6 Chwefror 2020; 9.30am - 4.30pm