Diwrnodau CPD i Athrawon

Mae WNO yn cynnig CPD i athrawon, yn ffocysu ar ddatblygu sgiliau cerddorol ymarferol, a’r hyder i'w defnyddio yn yr ystafell ddosbarth.  

Eleni bydd WNO yn partneru unwaith eto gyda A2:Connect i ddarparu dau gyfle CPD cyffrous i athrawon yn y Consortiwm De Canolog; ‘Dosbarth Meistr Arwain’  i arbenigon gerddoriaeth CA3 a 4. 

I gofrestri ar gyfer ein diwrnod CPD nesaf – Arwain Corawl ar Mercher 17 Gorffennaf, 10:00 – 16:30 yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd - ewch i Eventbrite.