Newyddion

Taith Gerddorfaol Mary Elizabeth

17 Rhagfyr 2019

Ym mis Ionawr 2020, mae Cerddorfa WNO yn dechrau ar ei thaith cyngerdd Flwyddyn Newydd, flynyddol. Eleni, rydym yn eich tywys ar draws Ewrop ar Daith i Fienna, ac yn ymuno â'r Gerddorfa ar y llwyfan mae un o hoff brif ferched WNO, y soprano Mary Elizabeth Williams.

Bydd cynulleidfaoedd yn adnabod Mary Elizabeth o nifer o rannau opera diweddar, ond dyma'r tro cyntaf iddi fynd ar daith gyda'r Gerddorfa ac mae'n edrych ymlaen ato'n fawr. Yn wir, mae'n cyfaddef iddi 'wthio ei hun' ar y Gerddorfa, gan ei bod mor awyddus i deithio Cymru gyda repertoire mor fawr a hardd. Er ei bod wedi perfformio yng Nghaerdydd, Llandudno ac Abertawe yn y gorffennol, nid oedd y cynyrchiadau hynny yn gallu teithio i rai o'r theatrau y mae'r Gerddorfa yn perfformio ynddynt yn rheolaidd. Dywedodd Mary Elizabeth wrthym ei fod yn 'warthus nad yw wedi perfformio gyda'r Cwmni yn unrhyw le arall yng Nghymru dros y 7 - 8 mlynedd diwethaf. Hoffwn weld mwy o'r wlad a chanu mwy i'r Cymry.'

Mae'r Gerddorfa wedi arfer chwarae yn y pwll ar gyfer operâu raddfa fawr ac ar y llwyfan ar gyfer eu rhaglen reolaidd o gyngherddau. Dyma'r tro cyntaf i Mary Elizabeth weithio'n agos â nhw. Eglura fod y gwaith paratoi wedi bod yn anodd iawn - mewn opera mae'r cantorion yn cyrraedd ymarfer wedi paratoi eu rolau eu hunain ac yna'n gweithio gyda'u cydweithwyr, arweinydd a chyfarwyddwr i ddod â'r holl elfennau at ei gilydd, ond mewn cyngerdd, mae gan gantorion fwy o reolaeth a rhan yn y rhaglennu a'r cynllunio.

Ar gyfer y gyfres hon o gyngherddau yn benodol, mae Mary Elizabeth wedi gweithio'n agos a Blaenwr Cerddorfa WNO, David Adams, sydd hefyd yn gweithredu fel y Cyngerddfeistr, y mae hi'n ei ddisgrifio fel ‘blaenwr hyfryd a hael'. Wedi gweithio gyda'r Cwmni droeon, mae'n adnabod y Gerddorfa yn dda ac maent yn eu hadnabod hi, ac mae'r cyngerdd hwn yn amlygu cymaint o'r chwaraewyr hynod dalentog drwy'r amrywiaeth o gerddoriaeth a chwaraeir. Gofynnom i Mary Elizabeth y cwestiwn amhosibl - a oes ganddi hoff ddarn yn y rhaglen? Cafodd drafferth i ddewis gan fod cymaint i ddewis o'u plith, roedd aria o Die Fledermaus, a berfformiodd gydag WNO yn ystod Haf 2017, yn un enghraifft. Fodd bynnag, roedd Vilja o The Merry Widow yn sefyll allan iddi, gan fod Hanna yn rôl nad yw wedi ei chwarae, er ei bod wedi perfformio'r aria o'r blaen mewn cyngerdd. 'Whenever I sing the piece I look out and see the smiles of recognition in the audience. I’m hoping that they’ll sing along with me.'

I grynhoi'r cyngerdd, mae Mary Elizabeth yn gobeithio y bydd yn bersonol, ac yn gyfle i groesawu'r Flwyddyn Newydd.


Come along, enjoy yourselves, and start the New Year right!

Mary Elizabeth Williams

Ewch ar Daith i Fienna o 3 i 14 Ionawr.