Cerddorfa WNO

I ategu at ei chylch gwaith sylweddol, mae gan Gerddorfa WNO statws ac enw da fel ensemble safon byd wrth ei hun. Dangosir hyn drwy ei hymrwymiad parhaol clodfawr yng Nghyfres o Gyngherddau Rhyngwladol Neuadd Dewi Sant a Proms Cymru yng Nghaerdydd pob blwyddyn, yn ogystal â’i lle fel un o ddwy gerddorfa genedlaethol o Gymru sydd wedi perfformio yng Nghystadleuaeth Canwr y Byd Caerdydd.

 Mae Cerddorfa WNO hefyd wedi sefydlu rhaglen o gyngherddau teithiol i leoliadau rhanbarthol ar draws Cymru, gan gynnwys ein taith Blwyddyn Newydd Fiennaidd yn ogystal â chyfres gyson o gyngherddau haf o glasuron opera ar draws y wlad. Mae hefyd yn chwarae rhan hanfodol yn ein cyngherddau i’r teulu ac ysgolion.