Corws Cymunedol Gogledd

Yn ddiweddar, rhoddodd Corws Cymunedol Gogledd WNO berfformiad cyntaf o waith Rebecca Dales, Materna Requiem, yng Ngwyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru, lle maent yn ymddangos yn rheolaidd.

Cyfleoedd presennol:
Mae Corws Cymunedol Gogledd WNO ar hyn o bryd yn ymarfer ar gyfer perfformiad o Carmina Burana Karl Orff yng Ngwyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru 2019 ar 28 Medi

Am fwy o wybodaeth am Gorws Cymunedol Gogledd WNO, cysylltwch â Sioned Foulkes.

#WNOcommchorus