Corws Cymunedol De

Ym Mehefin 2019, ymunodd Corws Cymunedol De WNO â'r prif gwmni ar lwyfan Canolfan Mileniwm Cymru ar gyfer Fidelio(Act II) Beethoven fel rhan o'n Tymor Rhyddid. Mae ymrwymiadau diweddar eraill yn cynnwys perfformiadau penodol o Rhondda Rips it Up!, yn serennu Lesley Garrett, wrth ochr Corws WNO, gan fynd â Chorws Cymunedol WNO ledled Cymru ac hyd yn oed dros y ffin i Hackney Empire Llundain.

Cyfleoedd presennol:

Mae Corws Cymunedol De WNO yn chwilio am gantorion ar gyfer prosiect perfformio rhwng 19 Ionawr a 29 Mawrth 2020.

Gweler manylion llawn y prosiect yn y pecyn gwybodaeth isod:

I ymgeisio i gymryd rhan, cwblhewch a chyflwynwch y ffurflen gais erbyn 5pm Llun 18 Tachwedd 2019. Noder - Ceisiadau arlein yn unig a dderbynnir ar gyfer y prosiect hwn. 

Sylwch hefyd mai 60 o gantorion yn unig sydd eu hangen ar gyfer y prosiect hwn felly byddwn yn cynnig lle ar sail cyntaf i'r felin.

#WNOcommchorus