Diweddariad ar y Coronafeirws:Mwy o wybodaeth

Gweithdai Ysgolion

Mae WNO yn gweithio gyda dros 800 o ddisgyblion yn wythnosol, mewn sesiynau rheolaidd a gweithdai un tro.  Mae ein sesiynau rheolaidd yn cynnwys ymweliadau wythnosol i ysgolion cynradd a SEND yn Ne Cymru a Birmingham, gan arwain at berfformiadau rhannu yn ystod tymor yr Haf.  Mae animateurs lleisiol WNO yn arwain sesiynau gan gyflwyno disgyblion i sylfaenai adeiladol Opera, dysgu repertoire sy’n ennyn diddordeb ac annog disgyblion ac ysgolion i ganu.  Mae WNO hefyd yn cynnig gweithdai un tro, wedi’i ffocysu ar wella hyder disgyblion a gwella sgiliau perfformio a chanu gydag Opera wrth wraidd yr addysgu.  Gall y sesiynau gael eu haddasu i anghenion yr ysgol, ond bydd y sesiwn bob tro yn dilyn 3 syniad syml; Cyflwyno Opera, Straeon a Chân a Chreu Opera gyda WNO.   

Am fwy o wybodaeth am ein rhaglen ysgolion, cysylltwch â'n cydlynydd ysgolion, schools@wno.org.uk