Ar 15 Ebrill 2021, bydd Opera Cenedlaethol Cymru yn dathlu ei benblwydd yn 75 oed. Wedi'i ffurfio yng nghymunedau de Cymru, mae WNO wedi'i wreiddio'n gadarn yn y nifer o ardaloedd rydym yn eu gwasanaethu, ledled Cymru, Lloegr a'r byd. Eleni rydym yn myfyrio ar ein hanes, yn ailymweld â rhai o'n huchafbwyntiau ac yn edrych ymlaen at ddyfodol bywiog.


I ddathlu penblwydd WNO yn 75 oed awn am dro trwy hanes wrth i Gorws WNO ail-olrhain taith WNO, gan arwain at berfformiad syfrdanol o Emyn y Pasg o'n cynhyrchiad cyntaf erioed, Cavalleria rusticana.

Easter Hymn


Mae Cwmni Opera Cenedlaethol Cymru ar gyfer hyrwyddo a chyflwyno opera yng Nghymru ac mewn mannau eraill, ac i gyfrannu at fywyd cerddorol, diwylliannol ac addysgol y gymuned.

Bill Smith, Cadeirydd COCC, 1948

Intermezzo 
gan Ifor ap Glyn, Bardd Cenedlaethol Cymru 

Cerdd wedi'i chomisiynu gan Opera Cenedlaethol Cymru i Ddathlu 75 Mlynedd

Intermezzo - fersiwn Saesneg

Intermezzo - fersiwn Cymraeg
Archwiliwch stori WNO