WNO Gartref

Yn ystod yr amseroedd heriol yma mae Opera Cenedlaethol Cymru yn benderfynol o gadw'r gerddoriaeth yn fyw, ac wedi bod yn gweithio'n galed y tu ôl i'r llenni i ddod o hyd i ffyrdd o barhau i ddod ag opera i gynifer â phosib o bobl. Archwiliwch yr hyn rydyn ni wedi bod yn ei wneud hyd yn hyn.


Perfformiadau ar gael i'w ffrydio
Newyddion diweddaraf